Święta, tradycje, zwyczaje

Kolorowe pisanki, czyli malowane jajka w wiklinowym koszyku.
Oryginalne i wciąż kultywowane obyczaje związane ze świętami religijnymi, a także legendy i opowieści o dawnych dziejach oraz tajemnicach i strachach to część bogatego dziedzictwa kulturowego Małopolski. Tworzą je również wspaniałe regionalne produkty i powstające na ich bazie oryginalne potrawy. Istniejąca wciąż kultura ludowa to najsilniejszy wyraz różnorodności Małopolski, w której każda część regionu ma swe specyficzne stroje, obyczaje, tradycje oraz potrawy i smakołyki.

Jedną z ważnych, może nawet najważniejszych cech przy­pisanych naturze ludzkiej jest umiejętność i chęć święto­wania. Świętowaniu czasem towarzyszy podniosły na­strój, często radość ale przede wszystkim poczucie wspólnoty. Wspólne świętowanie łączy, bo ra­dość lubi się udzielać, a życie bez świętowania stałoby się nieznośne.

Województwo Małopolskie obejmuje swym obszarem serce Małopolski, niegdyś bardzo rozległej krainy historycznej, na terenie któ­rej znajdowała się stolica kraju i która to kra­ina w wyniku wydarzeń dziejowych stała się symbolem całej ojczyzny gdy Polska zniknęła na sto dwadzieścia trzy lata z mapy Europy. Do dnia dzisiejszego przetrwało tu wiele narodowych tradycji i zwyczajów, wciąż kultywowanych jest wiele obrzędów. Istnieją więc w Województwie Małopolskim bogate tradycje związane ze świętami. Należą do nich za­równo rozmaite formy celebracji utrwalone od wieków jak też całkiem nowe, dopiero wykształcające się sposoby świętowania z różnych powodów. Bo w Małopolsce świę­tuje się nie tylko według kalendarza liturgicznego podczas wielkich uroczystości kościelnych, do których należą przede wszystkim Wielkanoc i Boże Narodzenie, ale także z okazji wielu regionalnych imprez o zupełnie świeckim charakterze.


 
Kostenlose App VisitMałopolska herunterladen
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>
   

Verknüpfte Assets