Translation
Zimmer
pokój
Zucker
cukier
Zug
pociąg
Zum Wohl!
na zdrowie! (toast)
zwei
dwa