Małopolskie sanktuaria

Biały budynek nowoczesnego kościoła na tle nieba
Małopolskie sanktuaria , a jest ich ponad sto, są zapisem dziejów naszego kraju, narodowym dobrem i wyjątkowym kulturowym dziedzictwem, elementem budowania lokalnej tożsamości i świadectwem religijności, przechowują swoje tajemnice i niejednokrotnie burzliwą historię. Każdego roku pojawia się w nich kilka milionów pątników i turystów, często z tak odległych państw, jak Filipiny. Warto wiedzieć, że do Łagiewnik czy Kalwarii Zebrzydowskiej przyjeżdża kilka razy więcej religijnych turystów niż do Lourdes.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie Łagiewnikach

Rozpocznijmy od światowego centrum kultu Miłosierdzia Bożego – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. W pierwszą niedzielę po Wielkanocy przypada szczególnie ważne dla katolików Święto – Święto Miłosierdzia Bożego, szczególnie uroczyście celebrowane w łagiewnickim sanktuarium. Ma ono najwyższą rangę pomiędzy wszystkimi formami kultu Miłosierdzia Bożego ze względu na wielkość obietnic i miejsce w liturgii Kościoła – ustanowione w pierwszą niedzielę po Wielkanocy wedle życzenia samego Jezusa objawionego świętej Faustynie Kowalskiej.

Pod koniec XIX wieku w Łagiewnikach powstał klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – tu żyła i zmarła Siostra Faustyna, propagatorka kultu Bożego Miłosierdzia dzięki której powstało Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Po beatyfikacji Siostry Faustyny jej relikwie umieszczono w bocznym ołtarzu kaplicy klasztornej świętego Józefa, pod słynącym łaskami obrazem Jezusa Miłosiernego, a kaplicę podniesiono do rangi sanktuarium. W balustradę przed tymże ołtarzem wkomponowano marmurowy klęcznik z cząstką relikwii świętej, by pielgrzymi przybywający tu z całego świata mogli ją uczcić. Obok zabudowań klasztornych w 2002 roku powstała nowa dwukondygnacyjna Bazylika Miłosierdzia Bożego w kształcie elipsy, mogąca pomieścić około 5000 osób. Nad bazyliką góruje wieża widokowa o wysokości 77 metrów. W dolnym poziomie budowli znajduje się pięć kaplic, natomiast na górze główna część bazyliki i wolnostojąca kaplica Wieczystej Adoracji. Każdego roku do Łagiewnik przyjeżdża ponad dwa miliony pielgrzymów z kilkudziesięciu krajów świata, nawet z Filipin, gdzie kult Bożego Miłosierdzia jest bardzo rozpowszechniony.

Będąc w Łagiewnikach nie można pominąć zlokalizowanego również tam najważniejszego w Polsce miejsca kultu polskiego papieża, świętego Jana Pawła II. Sanktuarium Jana Pawła II należy do najmłodszych w Polsce (2011). Przechowuje relikwie świętego Jana Pawła II – krew, papieski krzyż pastoralny, ornat z mitrą i sutannę, w którą ubrany był Papież w czasie zamachu na rzymskim Placu świętego Piotra 13 maja 1981 roku. W Kaplicy Kapłańskiej można zobaczyć także płytę z grobu Jana Pawła II pochodzącą z Grot Watykańskich rzymskiej Bazyliki świętego Piotra. W sanktuarium warto również obejrzeć wystawę kopii Całunu Turyńskiego prezentującą historię powstania Całunu i dowody naukowe na jego autentyczność oraz zwiedzić muzeum z pamiątkami i osobistymi przedmiotami świętego Jana Pawła II darowanymi mu w trakcie pielgrzymek po całym świecie. Warto w tym miejscu dodać, że święta Faustyna była ulubioną świętą Jana Pawła II i to on wyniósł ją na ołtarze.

Oba sanktuaria tworzą niezwykle atrakcyjne miejsce służące kontemplacji i wyciszeniu.  

Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej

Naszą wizytę w łagiewnickich sanktuariach poprzedźmy, jeżeli mamy taka możliwość, niezwykłym doświadczeniem Misteriów Męki Pańskiej, które rokrocznie w okresie Wielkiego Tygodnia z kulminacją w Wielki Piątek odgrywane są w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kalwaryjskie sanktuarium to wyjątkowe, odwiedzane przez ponad 1,8 miliona pielgrzymów rocznie, najważniejsze miejsce kultu pasyjnego i maryjnego w Polsce. A wszystko zaczęło się na początku XVII wieku. Jak głosi legenda wojewoda krakowski Mikołaj Zebrzydowski miał pewnego dnia ujrzeć na wzgórzu Żar trzy płonące krzyże, unoszące się ku niebu. W tym miejscu w 1602 roku ufundował kościółek i przekazał go w opiekę zakonowi bernardynów. Na przestrzeni wieków miejsce rozwijało się i rozrastało, powstał barokowy kościół z otoczonym kultem cudownym wizerunkiem Matki Bożej Kalwaryjskiej, klasztor bernardynów, kapliczki na kalwaryjskiej drodze krzyżowej (drużki kalwaryjskie) z pustelnią Pięciu Braci Polaków i kaplicą świętej Marii Magdaleny – na wzór jerozolimskiej Drogi Krzyżowej.

Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej zostało w 1999 roku wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.

Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Trzeba przyjechać także do Bazyliki Grobu Bożego i klasztoru Bożogrobców w Miechowie. Na całym świecie są tylko dwa takie miejsca – w Jerozolimie i właśnie w Miechowie. Grób Boży w miechowskiej Bazylice jest wierną kopią jerozolimskiego, nawet starszą od znajdującej się obecnie w Ziemi Świętej. W zachodniej ścianie miechowskiego Grobu Bożego wmurowano fragment skały z grobu Chrystusa w Jerozolimie oprawiony w koronę cierniową odlaną z brązu, przywieziony w średniowieczu jako relikwia. W Bazylice znajduje się także kopia Całunu turyńskiego.

Miechowski klasztor i kościół Bożogrobców był pierwszym w Polsce i pierwszym w Europie propagującym kult Grobu Bożego, jednocześnie nie tylko najstarszym i najznakomitszym, ale także najbogatszym ze wszystkich klasztorów zakonu bożogrobców w Europie, siedzibą zwierzchnictwa. Czasy świetności Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Grobu Pańskiego w Jerozolimie zwanych bożogrobcami czy też miechowitami dawno minęły – od kasaty zakonu w 1819 roku braci w czarnych habitach z czerwonym podwójnym krzyżem w Polsce już nie ma. Obecnie miechowskim sanktuarium opiekują się księża diecezjalni, przetrwały w nim specyficzne elementy liturgii bożogrobców.

Małopolskie sanktuaria

Ze wszystkich małopolskich sanktuariów te przedstawione przez nas powyżej to szczególne miejsca pielgrzymkowe. Warto również zobaczyć inne, niemniej wyjątkowe małopolskie sanktuaria.

 

Zachęcamy do wizyty w sanktuariach Małopolski:

Kraków i okolice

Jura Krakowsko- Częstochowska

Tatry i Podhale

Tarnów i okolice

Oświęcim i okolice

Pogórze

Beskid Mały i Makowski

Gorce i Beskid Wyspowy

Beskid Sądecki i Beskid Niski

Multimedia


 
Download free VisitMałopolska app
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>
   

Related Assets