Translation
heure
godzina
hier
wczoraj
huit
osiem
il est tard
spóźnia się
Il fera beau / il va pleuvoir / il y aura du vent
Będzie słonecznie/ deszczowo/ wietrznie
Il fera très chaud / chaud / frais
Będzie gorąco/ciepło/chłodno
Il n'y a pas
nie ma
il n'y a plus de places libres
nie ma wolnych miejsc
Il y a eu un accident.
Zdarzył się wypadek.
Internet
Internet
intersection
skrzyżowanie
J'ai ... ans
Mam … lat.
J'ai besoin d'aide
Potrzebuję pomocy.
J'ai besoin d'aide / quelqu'un peut m'aider ?
Potrzebuję pomocy/ Czy może mi ktoś pomóc?
J'ai de la fièvre.
Mam gorączkę.
J'ai été agressé.
Zostałem napadnięty.
J'ai faim / je n'ai pas faim
Jestem głodny/ Nie jestem głodny.
J'ai mal à l'estomac.
Boli mnie żołądek.
J'ai mal à la tête / au ventre / à la main / à la jambe / au pied / au dos.
Boli mnie głowa /brzuch/ ręka / noga / stopa/ plecy.
J'étudie...
Studiuję ...