Facebook link

Cerkiew greckokatolicka świętego Dymitra Śnietnica - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Cerkiew greckokatolicka świętego Dymitra Śnietnica

Cerkiew greckokatolicka świętego Dymitra Śnietnica

Wnętrze drewnianej cerkwi z bogatym ikonostasem.
Śnietnica 32, 38-315 Uście Gorlickie Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 517221554
Cerkiew wzniesiona w 1755 roku i przebudowana w XIX wieku, w latach 1947–1997 była rzymskokatolickim kościołem świętego Andrzeja Boboli, a od 1994 roku jest cerkwią greckokatolicką.

Jest to cerkiew łemkowska, orientowana, drewniana, konstrukcji zrębowej. W XIX wieku gruntownie przebudowano trójdzielną cerkiew na dwudzielną, poszerzono nawę, zlikwidowano babiniec i przesunięto na zachód wieżę. Dziś składa się z prezbiterium na planie kwadratu z zakrystią, szerszej, wydłużonej nawy obejmującej dawny babiniec. Wieża o konstrukcji słupowo-ramowej ma lekko pochyłe ściany i nieznacznie nadwieszoną izbicą oraz gzyms zegarowy i malowane tarcze zegarów. Przylega do niej mała kruchta. Ściany cerkwi szalowane są poziomym deskowaniem, góra wieży pionowym. Prezbiterium i nawę kryją dachy kalenicowe, trójpołaciowe z załamaniem, a wieżę namiotowy. Załamanie na dachu nawy pozostało po dawnym dachu namiotowym. Nad świątynią górują baniaste hełmy z latarniami i żelaznymi krzyżami.

Nawę kryje strop z szeroką fasetą. Wnętrze zdobią polichromie architektoniczno-figuralne z 1936 roku. Kompletny, barokowy ikonostas z XVIII wieku wykonał Józef Bogdański, pozostałe ikony z 1756 roku są dziełami nieznanego artysty. W prezbiterium znajduje się barokowy ołtarz z rzeźbami świętych Piotra i Pawła, w nawie późnobarokowe ołtarze boczne.

Teren otacza murek z kamienia łamanego.