Facebook link

Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy

Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy

Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy
Ciężkowice
tel. +48 146274272
tel. +48 146564472
ul. Ostrogskich 5, Tarnów, 33-100
Teren rekreacji i miejsce ochrony przyrody. Ten ciekawy pod względem krajobrazowym park obejmuje fragmenty pogórza Rożnowskiego i Ciężkowickiego, rozdzielone doliną Białej.
Dużo tu oryginalnych elementów przyrody nieożywionej i zachowanych w naturalnym stanie środowisk leśnych. Na terenie Parku znajdziemy buczynę karpacką i górską, skrzypy i widłaki. Aż 40 z nich należy do gatunków chronionych.Można je podziwiać, korzystając z wytyczonych szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych. Niewątpliwie najbardziej znaną atrakcją Parku Ciężkowicko-Rożnowskiego jest spektakularny rezerwat Skamieniałe Miasto, ale piękne skałki można podziwiać również na Bukowcu, koło Jamnej, w rezerwacie Diable Skały. W północnej części Pogórza Rożnowskiego znajduje się widokowy masyw Wał z kilkoma ciekawostkami geologicznymi, na przykład skamieniałymi pniami drzew (liczą sobie 60 milionów lat). Znajduje się tu także wiele cmentarzy wojskowych z okresu I wojny światowej. Park Krajobrazowy posiada także swoje wody mineralne. Ze źródła Paweł i Jacek można się napić wód siarczkowych i chlorkowych.