Facebook link

Dawna kolonia górnicza Gorzków - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Dawna kolonia górnicza Gorzków

Dawna kolonia górnicza Gorzków

Zdjęcie poglądowe mur ceglany
ul. Brzeska, 32-700 Bochnia Region turystyczny: Pogórza
Dawna kolonia górnicza będąca sztandarowym przykładem tendencji wielu miast XIX wiecznej Europy -zapewnienia robotnikom mieszkań służbowych.
Charakterystyczne sylwetki pięciu jednakowych domów czterorodzinnych, wyposażonych w przydomowe działki i pomieszczenia gospodarcze, zwracają uwagę tuż przed wjazdem do Bochni od strony Brzeska. Eksperci wyjaśniają, że ich budowa, równoczesna z powstaniem podobnej kolonii w Wieliczce, była wyrazem rozpowszechnionych w całej ówczesnej Europie tendencji do zapewnienia robotnikom mieszkań służbowych. Projektowane w Wiedniu i Lwowie, w formie optymalnej dla zdrowia i wygody pracowników salinarnych, zaliczają się do najciekawszych realizacji tego rodzaju w Małopolsce, porównywalnych w stosunku do domów robotniczych w salinach austriackich. Bocheńskie założenie wyróżnia się wysokim poziomem architektonicznym domów, ozdobionych secesyjną ornamentyką. Szczęśliwie zachowane bez znaczących zmian, lecz borykające się z problemami współczesnego życia, budowle zasługują na uwagę jako ważny element dziedzictwa architektonicznego i historycznego górniczej Bochni.