Facebook link

Kościół Wszystkich Świętych Ptaszkowa - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół Wszystkich Świętych Ptaszkowa

Kościół Wszystkich Świętych Ptaszkowa

Drewniany kościół z wieżą i dachem pokrytym jasną blachą. Wokół kościoła niskie drewniane ogrodzenie.
Ptaszkowa 91, 33-333 Ptaszkowa Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 184451778
Kościół powstał w 1555 r. Budowniczym świątyni był cieśla Jan Joachim Kukla z Grybowa. Budynek o charakterze gotyckim wzniesiony został w konstrukcji zrębowej. Polichromia ornamentalno-figuralna z lat 1929–32 jest dziełem Józefa Dutkiewicza. Na ścianach kruchty południowej widać pozostałości malowideł patronowych z XVI w. oraz fragmenty polichromii z 1795 r. o charakterze baroku ludowego. Najcenniejszym zabytkiem wyposażenia jest gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z ok. 1420 r., znajdująca się w prawym ołtarzu bocznym. Warto zobaczyć w okolicy! Z pobliskiej Krużlowej Wyżnej pochodzi słynna Madonna przechowywana obecnie w Muzeum Narodowym w Krakowie. W miejscowym kościele eksponowana jest kopia rzeźby.

W 1776 roku budowla była w bardzo złym stanie. Przebudowa i gruntowna naprawa kościoła przeprowadzona została dopiero w latach 1880-1883. Wtedy poprawiono szalowanie ścian i przekształcono wieżę. Obecny wygląd kościoła ptaszkowskiego jest rezultatem zmian dokonanych w 1929 roku. W przebudowanym wnętrzu umieszczono organy wykonane przez Tomasza Falla, organomistrza szczyrzyckiego z przełomu XIX i XX wieku. Wewnątrz kościoła starsze jego części przykrywają stropy: prezbiterium – płaski, a nawę ze skośnymi zaskrzynieniami. W dodanej nawie poprzecznej (transepcie) zastosowano pozorne sklepienie kopulaste, wsparte na czterech parach słupów. W kruchcie od południa zwracają uwagę polichromie na ścianach zachodniej i wschodniej oraz nad drzwiami wejściowymi, namalowane w 1776 roku. Architektoniczny ołtarz główny z 1864 r. utrzymany jest w tradycji późnobarokowej, ale wprowadzono do niego siedemnasto i osiemnastowieczne elementy. W centrum ołtarza słynący łaskami wizerunek Matki Boskiej Radosnej od 1734 r. zajmuje najważniejsze miejsce w świątyni i jest największym skarbem Ptaszkowej. Można go zasłonić wysuwanym obrazem Wszystkich Świętych. Dopełnieniem kompozycji są zwrócone w kierunku ołtarza figury świętych franciszkańskich, umieszczone na ścianach prezbiterium: z lewej św. Franciszek, z prawej św. Bonawentura.  Obok figury Madonny ze słonecznikiem, najcenniejszym zabytkiem jest płaskorzeźba Wita Stwosza „Modlitwa w Ogrójcu”.