Facebook link

Sanktuarium świętego Józefa i klasztor ojców Karmelitów Bosych Wadowice - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Sanktuarium świętego Józefa i klasztor ojców Karmelitów Bosych Wadowice

Sanktuarium świętego Józefa i klasztor ojców Karmelitów Bosych Wadowice

Ołtarz bogato z zdobiony z figurą św. Józefa z Dzieciątkiem.
ul. Karmelicka 22, 34-100 Wadowice Region turystyczny: Beskid Mały i Makowski
tel. +48 338732187
tel. +48 797002372
Karmelici przybyli do miasta w 1892 roku. Obecny klasztor Na Górce obejmuje zespół klasztorny z domem pielgrzyma i sanktuarium św. Józefa.

Założycielem klasztoru i jego późniejszym, wieloletnim przeorem był św. Rafał Kalinowski. W latach 1897–1899 wzniesiono południowe skrzydło klasztoru i trzynawowy, ceglany, neoromański kościół z czteroprzęsłową nawą główną. Nawy boczne są otwarte archiwoltami do nawy głównej. Nad kruchtą znajduje się chór muzyczny wsparty na arkadach. Fasada kościoła jest prosta, półokrągły portal wieńczy tympanon z herbem karmelitańskim i rozeta. W okresie międzywojennym budynek klasztorno-seminaryjny rozbudowano, w latach 1934–1936 zbudowano gimnazjum i nadbudowano skrzydło zachodnie.

W 1892 roku przywieźli obraz św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny, który umieszczono w ołtarzu prowizorycznego klasztoru – Domu Foltyna. Po zakończeniu budowy klasztoru Na Górce, w jego ołtarzu głównym znalazł się nowy obraz św. Józefa, dzieło czeskiego malarza Franciszka Bergmana. W 2004 roku Pierścień Rybaka przekazany przez Jan Paweł II, zamocowano na palcu świętego w obrazie, równocześnie kościół podniesiono do rangi Sanktuarium.

W sanktuarium znajdują się relikwie św. Rafała Kalinowskiego, można zwiedzać celę, w której żył i umarł oraz obejrzeć zgromadzone po nim pamiątkami. Poza nim z klasztorem związani są: błogosławiony Alfons Maria Mazurek oraz słudzy Boży – Kunegunda Siwiec, Anzelm Gądek i Rudolf Warzecha. Po pierwszej komunii św. Karol Wojtyła otrzymał tu szkaplerz, który zgodnie z wolą Jana Pawła II powrócił na wadowicki Karmel w 2005 roku i znajduje się w relikwiarzu obok ołtarza z relikwiami błogosławionego Alfonsa Mazurka.

Dziś pokoje zakonników zajmują południowe skrzydło klasztoru. W zachodnim skrzydle jest kuchnia i refektarz, sala zebrań i biblioteka licząca około 20 tysięcy woluminów.

W przyklasztornym parku stoi figura św. Józef, wyrzeźbiona w białym piaskowcu przez majstra kamieniarskiego z Wadowic na przełomie IX w XX wieku. W latach 70. XX wieku posąg pomalowano, figurę okala dróżka procesyjna. Na placu kościelnym stoi posąg św. Rafała Kalinowskiego, wyrzeźbiony w kamieniu przez karmelitę – brata Kazimierza Szczecinę.