Na całym świecie są tylko dwa takie miejsca – w Jerozolimie i w Miechowie. Na Małopolskim Szlaku Bożogrobców

Wierna kopia Grobu Bożego we wnętzru Bazyliki w Miechowie.
Czasy świetności braci w czarnych habitach z czerwonym podwójnym krzyżem dawno minęły. Choć od kasaty zakonu w 1819 roku bożogrobców w Polsce nie ma, to do dziś przetrwała pamięć o nich, a w miejscach gdzie wybudowali swoje kościoły, domy zakonne, szkoły czy szpitale do dnia dzisiejszego istnieją ślady ich działalności. Istnieje jednak świecki Zakon Rycerski Grobu Bożego.

Na terenie Małopolski połączył je specjalny szlak – Małopolski Szlak Bożogrobców. Rozpoczyna się w Miechowie przy Bazylice Grobu Bożego, a dalej biegnie do kościołów w Siedliskach, Chodowie, Uniejowie, Sławicach Szlacheckich, Wrocimowicach, Chełmie, Łapszach Niżnych i do Krakowa, gdzie bożogrobcy opiekowali się chociażby kościołem świętej Barbary. 

Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Historia Miechowa jest nierozerwalnie związana z Zakonem Kanoników Regularnych Stróżów Grobu Pańskiego w Jerozolimie – bożogrobców, czy też miechowitów. Klasztor w Miechowie był pierwszym w Polsce i pierwszym w Europie propagującym kult Grobu Bożego, jednocześnie nie tylko najstarszym i najznakomitszym, ale także najbogatszym ze wszystkich klasztorów zakonu bożogrobców w Europie, siedzibą zwierzchnictwa.

Miechowski klasztor i kościół Bożogrobców – Bazylika Grobu Bożego, miejsce szczególnego kultu Grobu Bożego, jest ikoną Miechowa. Na całym świecie są tylko dwa takie miejsca – w Jerozolimie i właśnie w Miechowie. Grób Boży w miechowskiej bazylice jest wierną kopią jerozolimskiego. Przez wieki do Grobu Bożego w Miechowie pielgrzymowali pątnicy z całego chrześcijańskiego świata – władcy, dostojnicy kościelni, wierni. Pielgrzymują do dzisiaj.

Wszystko zaczęło się w 1163 roku, kiedy to właściciel Miechowa Jaksa z rodu Gryfitów po wyprawie do Ziemi Świętej sprowadził stamtąd zakonników, ufundował im klasztor i podarował Miechów wraz z dwiema sąsiednimi miejscowościami. W miejscu, w którym powstały klasztor i kościół rozsypano ziemię, którą Jaksa przywiózł z wyprawy do Jerozolimy, spod Grobu Chrystusa. Pod koniec XIV wieku klasztor został rozbudowany i powstał wtedy kościół pod wezwaniem Grobu Chrystusa i świętego Jakuba Młodszego. Miechowska kopia jerozolimskiego Grobu Bożego powstała około 1530 roku, w linii wschód – zachód, tak jak grób w Jerozolimie i odpowiada opisowi biblijnemu. Wymiary wewnętrzne są bardzo zbliżone lub identyczne w stosunku do pierwowzoru. W zachodniej ścianie wmurowano fragment skały z grobu Chrystusa w Jerozolimie oprawiony w koronę cierniową odlaną z brązu, przywiezionej w średniowieczu jako relikwia. W bazylice znajduje się także kopia Całunu turyńskiego, a pod klasztorem rozbudowany system podziemnych korytarzy. W drugiej połowie XVIII wieku, po wielkim pożarze Miechowa, Bazylika została gruntownie przebudowana w stylu późnobarokowym.

Dziś miechowskim sanktuarium opiekują się księża diecezjalni, przetrwały w nim specyficzne elementy liturgii bożogrobców. W dawnej siedzibie generałów zakonu bożogrobców funkcjonuje Muzeum Ziemi Miechowskiej. Pozostałe po zakonie cenne zabytki sztuki sakralnej mają wielką wartość kulturową. W 1846 roku został powołany świecki Zakon Rycerski Grobu Bożego z siedzibę główną w Miechowie i oddziałami na całym świecie.

Kościół świętego Krzyża w Siedliskach

Kościół w Siedliskach zbudowali miechowscy bożogrobcy na przełomie XV i XVI wieku. Dawniej w Wielki Piątek z kościoła klasztornego w Miechowie wyruszała procesja drogi krzyżowej do kościoła w Siedliskach. Niedaleko na łąkach bije źródło uznawane za cudowne, którego woda ma poprawiać wzrok. To gotycka świątynia murowana z kamienia, otynkowana, oszkarpowana, składająca się z nawy i niewyodrębnionego prezbiterium nakrytych dwuspadowym dachem. Wnętrze kryje ciekawy drewniany strop malowany w herby dostojników kościoła. Barokowy jest ołtarz główny, dwa ołtarze boczne i rzeźbiona ambona.

Kościół świętego Jana Chrzciciela w Chodowie

Od XIII wieku, przez ponad 400 lat, do kasaty zakonu, bożogrobcy byli tutaj duszpasterzami i prowadzili szpital dla ubogich. Na przestrzeni wieków drewniany kościółek parafialny kilkukrotnie płonął i wznoszony był na nowo. Obecny, murowany kościół w Chodowie stoi już na nowym miejscu, pochodzi z lat 30. XX wieku. W jej wnętrzu – na trzech ołtarzach nawy głównej i dwóch naw bocznych – możemy podziwiać kamienną rzeźbę Chrystusa Ukrzyżowanego, świętego Józefa z Dzieciątkiem i Matki Bożej Różańcowej. Okna wypełniają witraże z postaciami świętych, na ścianach umieszczono stacje drogi krzyżowej. W kruchcie znajduje się portret Mikołaja Raja i wielki, kuty krzyż bożogrobców.

Kościół świętego Wita w Uniejowie

Gotycki kościół w Uniejowie z XIV wieku to dawne sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Od początku, aż do kasaty zakonu należał o bożogrobców. Na przestrzeni wieków, w konsekwencji dziejowych zawirowań, świątynię wznoszono na nowo, przebudowywano i remontowano. W 1916 roku kościół był w tak złym stanie, że planowano jego rozbiórkę. Ostatecznie kościół poddano gruntownej renowacji. To piękna murowana świątynia z cegły i białego kamienia. Wystrój wnętrza jest gotycki i barokowy, datowany na wieki XIV, XV, XVII I XVIII: w ołtarzu głównym Pieta, obraz Ukrzyżowania i figura Matki Bożej Bolesnej z Chrystusem wykonana z jednego pnia drzewa mającego ponad tysiąc lat; w zakrystii niespotykany w kościołach obraz Uczta Baltazara, króla babilońskiego; kropielnice i chrzcielnica z czarnego marmur.

Kościół świętego Wojciecha w Sławicach Szlacheckich

Już w  1410 r. wieś nabyli bożogrobcy, pozostając w niej aż do kasaty zakonu. Dawną drewnianą świątynię wzniesiono w XVI wieku, a nowy murowany kościół w Sławicach powstał w XVII wieku. Również tutaj ołtarze mają rokokowy charakter, poświęcone są: Chrystusowi Ukrzyżowanemu (ołtarz główny), Matce Bożej Różańcowej (lewy ołtarz) i patronowi kościoła świętemu Wojciechowi.

Kościół świętego Andrzeja w Wrocimowicach

Według pierwszych wzmianek już z 1326 roku, drewnianym kościół ufundował ponoć sławny rycerz bitwy grunwaldzkiej Marcin Wrocimowski herbu Półkozic. Na przestrzeni dziejów właścicielami Wrocimowic byli również bożogrobcy. Obecny murowany jednonawowy kościół we Wrocimowicach z dwoma bocznymi kaplicami wzniesiono w XVIII wieku. Z tego samego okresu pochodzą: rokokowy główny ołtarz z obrazami świętego Andrzeja Apostoła, Przemienienia Pańskiego i Wniebowzięcie Matki Bożej, ołtarze boczne z obrazami świętego Jana Chrzciciela i świętego Józefa z Dzieciątkiem Jezus. Świątynię zdobi jasna barokowa fasada podzielona w poziomie na 4 części za pomocą gzymsów, ozdobiona kolumnami i pustymi niszami, jak i drewniana dzwonnica z zabytkowym dzwonem z 1530 roku.

Kościół świętego Kwiryna w Łapszach Niżnych

Kościół  w Łapszach Niżnych na Spiszu to Imponująca świątynia o gotyckiej konstrukcji i barokowym wyposażeniu. Jedyna w Polsce, która posiada za patrona świętego czczonego w innej kulturze i działającego na terenie dzisiejszej Chorwacji za czasów Dioklecjana – świętego Kwiryna. Kościół, wybudowany około roku 1310 roku, w zarządzie miechowskich bożogrobców pozostawał do 1786 roku. Były to czasy, kiedy cały Spisz i tym samym Łapsze Niżne należały do Węgier.

Kościół świętego Jana Chrzciciela i MB Szkaplerznej w Krzesławicach

Kościół w Krzesławicach zbudowano pierwotnie w latach 1633–48 w Jaworniku koło Myślenic. Przeniesiono go w obecne miejsce, odbudowano, rozbudowano i częściowo zrekonstruowano w latach 1984-97. Na szczególną uwagę zasługuje kompozycja Sąd Ostateczny i postać świętego Krzysztofa. Krzesławice niemal nieprzerwanie od XIII do XVII wieku należały do miechowskich bożogrobców. Do 1951 r. były odrębną wsią, włączoną następnie do Nowej Huty w okresie budowy kombinatu metalurgicznego.

Zapraszamy na Małopolski Szlak Bożogrobców.

Multimedia


 
Скачать бесплатное приложение VisitMałopolska
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>