Facebook link

Haličské mestečko Nowy Sącz - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz

Haličské mestečko Nowy Sącz

Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz ratusz
Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz
tel. +48 184416390
Mestečko je atraktívny súbor služieb kultúrneho charakteru a doplnenia Sądeckého etnografického parku.
Rekonštrukcia časti malomestskej zástavby zahŕňa malé námestie a jeho rady s niekoľkými domami. Okrem iného si v ňom môžeme prezrieť starosądeckú radnicu, šľachtický dvorec z Łososiny Górnej a dva meštianske domy zo Starého Sącza. Rekonštruované budovy pošty, lekárne, hasičov, krajčírska dielňa, fotografický ateliér, zubárska ordinácia vytvárajú výnimočnú a vzácnu atmosféru. Okrem toho možno v Haličskom mestečku využiť široké menu starých haličských pokrmov, ktoré si zakúpime v neďalekom hostinci. Mestečkom ako „živým organizmom“ prebiehajú reálie Haliče, bývalej provincie rakúsko-uhorskej monarchie z prelomu 19. a 20. storočia. Naplánované a vystavané haličské objekty okolo námestia vytvárajú špecifickú zástavbu pozdĺž námestia a ulíc.