Bobowa

Kirkut w Bobowej
Bobowa sa nachádza v polovici cesty z Tarnova domesta Krynica-Zdrój. V mestečku žije približne 3 tisíc občanov. Eštepred niekoľkými rokmi Bobowa bola dedinou - v roku 2009 získala späť mestské práva, ktoré jej boli odobratépred 2. svetovou vojnou. História kresťanského a židovského obyvateľstvaje tak prepojená, ako sa spájajú nitky tvoriace slávne čipky z Bobovej. Židov priviedol v roku 1732 Michał Jaworowski,čím chcel vrátiť mestečku obchodnú aktivitu.  Židom patrila väčšina obchodov a časť remeselníckych dielní.  V 18. storočí v Bobovej bolapostavená synagóga. Bobowa patrila medzi najväčšie strediská chasidizmu napoľskom území a hrob cadika Bobovej Salomona ben Natana Halberstama,ktorého si  komunita veľmi vážila, dodnesnavštevujú pútnici z celého sveta. Veľa Židov dodnes spieva bobovskéniguny – typické piesne pre chasidov. V roku 1939, keď mesto okupovaliNemci  sa začalo ostré prenasledovaniežidovského obyvateľstva. Počas vojny nacisti rozstrieľali časť Židova časť deportovali do koncentračných táborov. Po vojne sa Židia nikdy nevrátili.