Príroda

Staw otoczony lasem.
Krakov nesklame ľudí oceňujúcich odpočinok v lone prírody. V meste sa nachádza 5 prírodných rezervácií s celkovou rozlohou cca 50 ha. Sú to: Bielańské skaly, Bonarka, Panenské skaly (Panieńskie Skały), Przegorzalské skaly a Skołczanka. Na území Krakova sú dostupné tiež časti chránených krajinných oblastí: Bielańsko-Tynieckej (celých 66 % oblasti leží v hraniciach mesta, vrátane Wolského lesíka), Tenczyńského a Krakovských doliniek (Dolinek Krakowskich), a neďaleko mesta napr. Dłubniańská chránená krajinná oblasť.

Na území mesta alebo v jeho okolí možno zmieniť početné ekologické oblasti: legendami opradené miesto v Rząske, Nowohucké lúky, Dąbský rybník, údolie Prądnika, rybník v ul. Kaczeńcowa, niva Rzewného potoku, legendárne miesto Kowadza a les vo Witkowiciach. Ich cieľom je ochrana ekosystému, vrátane ohrozených druhov zvierat a rastlín.

V samotnom Krakove sa nachádza 43 parkov s celkovou rozlohou takmer 400 ha! Miestni najradšej odpočívajú v Jordanovom parku, Krowoderskom parku a parku Tadeusza Kościuszka. Jedným z najlepších miest na prechádzku je trasa pozdĺž Plantu – v rokoch 1822 – 1830 založeného parku „obopínajúceho“ historické centrum. Veľkej obľube sa teší (zvlášť v lete) nábrežie Visly.

Za zmienku stoja tiež prírodné oblasti ležiace mimo hranice mesta. Na rozdiel od hornatého juhu sa severné oblasti Malopoľska vyznačujú miernymi vyvýšeninami, veľkým množstvom lúk a polí. Ide o „najpoľnohospodárskejší“ región vojvodstva. Na Miechowskej vrchovine môžeme naraziť na vzácne druhy rastlín a zvierat. Turisti sem prichádzajú predovšetkým preto, aby obdivovali v európskom meradle unikátne xerotermné kvitnúce pastviny zložené z kúzelných orchideí – každý rok sa tu koná „Slávnosť orchideí“ (Święto Storczyka). Druhou významnou oblasťou je Niepołomický prales – lesný komplex, v ktorom sa nachádza 6 prírodných rezervácií s celkovou rozlohou 94 ha. Turistov na návštevu lákajú nielen úžasné exempláre fauny a flóry (v pralese je v prevádzke stredisko chovu zubrov), ale tiež početné lesné chodníky (vrátane náučného chodníka) a cyklochodník Niepołomice – Szarów.