Tarnov a okolie 

Katedra w Tarnowie
V samotnom Tarnove a okolí sa nachádza niekoľko dôležitých sakrálnych miest. Jedným z nich je pútnický kostol Panny Márie Bolestnej (katedrálna bazilika), v ktorom sa nachádza socha Panny Márie Bolestnej zhotovená v 17. stor. z dreva, považovaná za zázračnú. Rovnako kúzelný je drevený kostol Panny Márie Karmelskej – nádherný hlavný rokokový oltár tomuto miestu dodáva výnimočný charakter. Nachádza sa v ňom obraz Madony preslávený mnohými milosrdenstvami a zdobí ho koruna a vyšívané šaty. 

Pozornosť si zaslúži pútnické miesto Panny Márie Fatimskej – zvláštnemu kultu sa tu tešia relikvie blahoslavených Františka a Hyacinty. Okrem toho môžeme neďaleko Tarnova obdivovať unikátne pamiatky sakrálneho umenia, drevený kostol v Zawade, drevený kostol v Skrzyszowe alebo pútnický kostol v Odporyszowe. Na miestnom pútnickom mieste sa nachádza zázračný obraz stvárňujúci Pannu Máriu Odporyszowskú, a tiež pramienok, ktorý, podľa legendy, zachránil život smädnúcim vojakom. Jeho vode vďačí za svoje zdravie mnoho ľudí.

Za návštevu stojí pútnické miesto svätého Stanislava biskupa a mučeníka v Szczepanowe a pútnické miesto Navštívenia Panny Márie v Tuchowe – najväčšie mariánske centrum v tarnovskom regióne. Ide o jednoloďový kostol s bočnými kaplnkami a nádherným barokovým oltárom, na ktorom sa nachádza milosrdenstvami preslávený obraz Madony. 

Ďalším sakrálnym miestom hodným pozornosti je bývalá synagóga v Dąbrowe Tarnowskej, kostol v Dębnie pri Tarnove a Wał-Ruda, kde sa narodila bl. Karolina Kózkówna.

Multimédiá


Súvisiace príspevky