Facebook link

Pravoslávny kostol Zosnutia Panny Márie Krakov - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Cerkiew Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy Kraków

Pravoslávny kostol Zosnutia Panny Márie Krakov

Jasne wnętrze w Cerkwii Zaśnięcia NMP w Krakowie. Na wprost znajduje się złocony ołtarz, przy ścianie są krzesła oraz ornamenty religijne.

Szpitalna 24, 31-024 Kraków Turistický región: Kraków i okolice

tel. +48 124227277
Vyznávači pravoslávia majú v Krakove vlastný chrám – kostol zasvätený Zosnutiu Panny Márie, nachádzajúci sa na adrese Szpitalna 24.
Korene tejto historickej budovy siahajú do 14. stor., na konci 19. stor. bola upravená na synagógu. Pravoslávnej farnosti v Krakove patrí od roku 1940. Zvláštnu pozornosť si zaslúži tzv. gotická sála s hodnotným ikonostasom zhotoveným Jerzym Nowosielským – poľským umelcom spojeným s pravoslávím.