Facebook link

Regionálna komora Jana Królikiewicza - Wojnicz - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Izba Regionalna im. ks. Jana Królikiewicza Wojnicz

Regionálna komora Jana Królikiewicza - Wojnicz

Zdjęcie ukazujące na pierwszym planie igłę oraz stopkę starej maszyny do szycia. W tle widoczne stare nożyce.

Rynek 29, 32-830 Wojnicz Turistický región: Pogórza

tel. +48 146790064
tel. +48 665529444
Nachádza sa v priestoroch historickej budovy na námestí s číslom 29, kde sa zriadila trvalá expozícia zbierok: sála ilustrujúca dejiny mesta, izba tradičnej ľudovej kultúry, interiér meštiackeho domu, expozičná sála venovaná histórii pečenia chleba a
Regionálna komora v meste Wojnicz vznikla v roku 1969 z iniciatívy kňaza Jana Królikiewicza, veľkého milovníka mesta Wojnicz a jeho histórie. Po tom, ako vtedajšie vládne orgány nepovolili založenie Spolku priateľov mesta Wojnicz, sa kňaz Królikiewicz rozhodol založiť vo Wojniczi turistický spolok PTTK Seweryna Goszczyńského, ktoré združovalo nielen milovníkov turizmu, ale aj priaznivcov mesta Wojnicz. Jednou z prvých aktivít bolo vytvorenie regionálnej komory. Týmto spôsobom sa zachránilo množstvo vzácnych pamiatok. Dlhé roky nemala komora vhodné sídlo a bola premiestňovaná na rôzne miesta. V roku 1983 pristúpil spolok PTTK k dramatickému rozhodnutiu pozastaviť činnosť regionálnej komory a zbierky sa uskladnili v súkromných priestoroch kňaza Jana Królikiewicza. Až v roku 1987 vyčlenili úrady pre komoru nové priestory (Rynek 29 – Findrówka), v ktorých bola vytvorená pekná, veľmi estetická expozícia zbierok. Slávnostné otvorenie, ktorého sa zúčastnil dokonca aj biskup Władysław Bobowski, sa konalo 10. novembra 1990. Zdroj: wojnicz.pl