Facebook link

Farské múzeum Grybów - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Muzeum Parafialne Grybów

Farské múzeum Grybów

Muzeum Parafialne w Grybowie

Kościelna 3, 33-330 Grybów Turistický región: Beskid Sądecki i Niski

tel. +48 184450166
Vo Farskom múzeu v Grybowe, ktoré sídli na starej, borovicovej fare z roku 1699, si môžeme prezrieť veľa cenných sôch, obrazov a liturgických predmetov. Vďaka zberateľskej vášni farárov sa podarilo zachrániť mnoho exponátov zo zrušených kostolov, okolitých pravoslávnych chrámov a synagóg.

Prvým bol farár Jan Solak a jeho zápal pre zhromažďovanie cenných sôch, obrazov, ikon, kníh, liturgických rúch alebo predmetov. Po ňom vášeň prevzal ďalší farár, Adam Kuźmierczyk. Vďaka nim si na starej drevenej fare dnes môžeme prezrieť cenné predmety, ktoré sa podarilo zachrániť pred zabudnutím a skazou. Početné vlámania a krádeže v sakrálnych objektoch viedli k rozhodnutiu, aby bola časť najcennejších exponátov presunutá ako depozit do Diecézneho múzea v Tarnowe. Vo Farskom múzeu v Grybowe však stále môžeme obdivovať hodnotné obrazy zachytávajúce: svätého Sebastiána, svätú Katarínu a svätého Ondreja a sochu svätého Jana Nepomuckého, alebo drevený epitaf Jadwigy a Marcina Lichoniových. Za prehliadku stojí nábytok z 19. storočia, fotografie starého Grybowa alebo krbové kachle z roku 1699. Ikony z lemkovských kostolov, medzi ktorými nájdeme svätcov: Juraja, Michala, Krista Pantokratora a Madonu, predstavujú značnú časť zbierok múzea v Grybowe.