Facebook link

Národný park Ojców - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Ojcowski Park Narodowy

Národný park Ojców

Widok z lotu ptaka na Ojcowski Park Narodowy oraz zamek Pieskowej Skale. W tle zabudowania domów.

Ojców 9, Ojców Turistický región: Jura Krakowsko-Częstochowska

tel. +48 123892005
tel. +48 123892005
Ojców 9, 32-047
Hoci je to najmenší park v Poľsku, skrýva skutočné poklady a mimoriadne krásnu prírodu. Je to oáza lezcov, raj pre archeológov, ktorí skúmajú jaskyne a skutočný relax pre tých, ktorí sem prichádzajú oddychovať. Okrem toho si tu môžete vychutnať lahodného ojcowského pstruha.

Je tu skvelé podnebie pre odpočinok a vzduch, ktorý môžete cítiť v pľúcach. Hodnotu tejto oblasti si všimli už v devätnástom storočí, k čomu nepochybne prispela blízkosť Krakova. Rozprávková povaha krajiny – kaňony so strmými stenami, vyčnievajúce skalné ihly, skupiny výbežkov – sú výsledkom deštruktívnej aktivity vody. Vápencové jurské horniny sa relatívne ľahko rozpúšťajú zrážkami a proces vyplavovania vápenca trvajúci milióny rokov viedol k vzniku úžasných foriem. Najpozoruhodnejším je údolie Prądnik – galéria krasových diel. Stretnúť tu možno niekoľko desiatok metrov vysoké skaly fantastických tvarov, výbežky (krasové pramene) a veľa jaskýň (ich počet v parku sa odhaduje na viac ako 400). V údoliach vytesaných vodou vznikla zvláštna mikroklíma, ktorá spolu s veľkou rozmanitosťou terénu vyústila do vzniku mimoriadneho kvetinového bohatstva parku. Zaznamenaných tu bolo viac ako tisíc druhov, teda takmer polovica cievnatých rastlín vyskytujúcich sa v Poľsku. Najzaujímavejšie sú okrem iného: črievičník papučkový, zvaný tiež obyčajný, ktorý však zďaleka nie je taký bežný, alebo dúška včasná, ktorá tu rastie ako na jedinom mieste v Poľsku. Najznámejšími obyvateľmi parku sú netopiere – z 21 druhov žijúcich v Poľsku bolo tu pozorovaných 17. Silueta tohto cicavca je tiež súčasťou loga parku.


Súvisiace príspevky