Facebook link

Oltár Veita Stossa - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Ołtarz Wita Stwosza

Oltár Veita Stossa

Wnętrze Bazyliki Mariackiej w Krakowie - ołtarz Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny autorstwa Wita Stwosza
Plac Mariacki 5, 31-042 Kraków Turistický región: Kraków i okolice
tel. +48 124220521
Taká práca vznikne len raz. Mariánsky oltár je životným dielom norimberského majstra. Opus Magnum, vďaka ktorému Veit Stoss získal nesmrteľnosť a slávu, a Krakov skvelú a úchvatnú pamiatku. Ide o majstrovskú ukážku gotického sochárskeho umenia a najväčší gotický oltár v Európe. Veľdielo, ktoré do Krakova a Mariánskeho kostola priťahuje zástupy turistov z celého sveta

Ak by avšak nedošlo ku katastrofe, tak by sa majster z Norimbergu v Krakove s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy neukázal. Keď sa prepadla klenba Mariánskej baziliky, najvýznamnejšieho kostola v Krakove v 15. storočí, zničila okrem iného oltár a stavba jeho nástupcu bola vtedy zadaná známemu umelcovi. Dokonca aj dnes toho o ňom príliš nevieme a medzery v biografii len rozdúchavajú emócie. Nepoznáme dátum narodenia Veita Stossa, presné miesto narodenia, nevieme, u koho sa učil. Do Krakova prišiel v roku 1477, kedy mohol mať okolo 30 rokov. Prečo bol na zhotovenie hlavného oltára mariánskeho kostola vybraný práve Stoss? To nie je tak úplne jasné. Pracoval na ňom 12 rokov, keď medzi obyvateľmi stredovekého mesta hľadal modelov, ktorí sa vďaka majstrovi dostali na oltár. Boli zachytení tak realisticky, že sa dokonca aj dnes lekári učia rozoznávať staré choroby podľa symptómov, ktoré Stoss nehodlal zakrývať. Majster údajne za svoju prácu dostal čiastku rovnajúcu sa ročnému rozpočtu mesta. Niekto uvádza čiastku 2808 florénov, ekvivalent ceny niekoľkých meštianskych domov. Konštrukcia diela je zhotovená z dubu, má na výšku 13 metrov a na šírku 11 metrov. Nachádza sa v nej 200 postáv z lipového dreva. Oltár Veita Stossa, ktorému sa tiež vraví oltár Usnutia Panny Márie alebo mariánsky oltár, tvorí nádherná konštrukcia skladajúca sa z piatich krídel. Vo vnútri takzvanej oltárnej skrine sa nachádza Usnutie Panny Márie obklopené apoštolmi a nad ním scéna Nanebovzatia. V zakončení nadstavca bola zachytená Korunovácia Márie za Kráľovnú neba a zeme. Kedysi sa oltár otváral len počas najväčších cirkevných sviatkov, počas všedných dní si mohli veriaci prezrieť len krídla zatvoreného oltára. A pritom mohli obdivovať reliéfy predstavujúce 12 výjavov z Máriinho a Ježišovho života. Mariánsky oltár je príkladom biblie pauperum, teda ide o dielo, ktoré malo popularizovať biblické témy medzi veriacimi, ktorí boli často analfabeti. Posledná renovácia oltára z 15. storočia bola dokončená v roku 2021 a zahŕňala úplnú technickú a estetickú konzerváciu oltára. Trvala šesť rokov a umožnila odhaliť pôvodné farby ako figúr, tak pozadia.

 


Žiadne objekty vo vybranej kategórii