Facebook link

Synagóga a cintorín Remuh Krakov - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Synagoga i cmentarz Remuh Kraków

Synagóga a cintorín Remuh Krakov

Synagoga Remuh i cmentarz żydowski w Krakowie

Szeroka 40, 31-053 Kraków Turistický región: Kraków i okolice

tel. +48 124295735
Synagóga Remuh v Krakove bola založená v 16. stor. kupcom Izraelom Isserlesom a darovaná jeho synovi Mojžišovi. Súhlas s jej stavbou vydal Žigmund August.

Remuh je akronym prvých písmen hebrejského zápisu „Rabbi Moše ben Jisra'el Isserles“. Názov synagógy a neďalekého cintorína pochádza z mena popredného učenca, rabína a rektora talmudickej školy. Synagóga je miestom modlitby využívaným krakovskými Židmi dodnes. Aj napriek zmenám si budova zachovala prvky pôvodného vybavenia zo 16. storočia – do kameňa vytesaný aron ha-kodeš a kamennú pokladnicu na almužnu. Počas 2. svetovej vojny bola synagóga, podobne ako iné, zdevastovaná, skladovali sa v nej vrecia na telá. Podarilo sa ju ale rekonštruovať a obnoviť. K synagóge prilieha v Krakove najstarší, a jeden z najstarších v Európe, židovský cintorín so súborom cenných náhrobkov zo 16. – 18. storočia v dvoch typoch – tumbových a voľne stojacich macev. Počas 2. svetovej vojny toto miesto nemalo šťastie, na území nekropoly bola zriadená skládka. Z tej doby prežilo 10 až 20 macev, vrátane tej rabína Mojžiša. Dodnes sú hroby rabína Remuh a kabalistu Natana Spira cieľom pútí pobožných Židov z celého sveta.