Facebook link

Židovské múzeum Galicja Krakov - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Żydowskie Muzeum Galicja Kraków

Židovské múzeum Galicja Krakov

Fragment multimedialnej wystawy muzealnej, zdjęcia wyświetlane na ścianach.

Dajwór 18, 31-052 Kraków Turistický región: Kraków i okolice

tel. +48 124216842
Jeho cieľom je stavať mosty medzi Poliakmi a Židmi, boj so stereotypmi a pripomínanie obetí holokaustu. Židovské múzeum Galicja, ktoré vzniklo v srdci židovskej štvrti Kazimierz, má pomôcť porozumieť histórii oboch národov.

Židovské múzeum Galicja vzniklo v starom, predvojnovom mlyne. Stála expozícia, na ktorú pozýva Krakovčanov a turistov, sa skladá z dvoch tematických blokov: Po stopách pamäte a Nedokončená pamäť. Prvý tematický blok je výsledkom dvanásťročnej spolupráce medzi Chrisom Schwarzom a Jonathanom Weberom (bývalým predsedom UNESCO pre judaistické a medzikonfesné štúdie) a umožňuje nový pohľad na otázky židovskej minulosti. Výstavu tvoria fotografie miest, ľudí, symbolov, je to história a rozprávanie. Je rozdelená do piatich sekcií: Svedectvo ruín, Židovská kultúra, aká kedysi bola, Holokaust. Miesta genocídy, Ako si zapamätávame minulosť, Ľudia tvoriaci pamäť. Nedokončená pamäť je expozícia zapadajúca do plánu Židovského múzea Galicja, ktorým je rozšírenie odvážneho pohľadu na židovské dedičstvo a na celú históriu Haliča, tiež jej východnej časti patriacej dnes Ukrajine.