Facebook link

Chránená krajinná oblasť Dłubniańský park - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Dłubniański Park Krajobrazowy

Chránená krajinná oblasť Dłubniańský park

Zielono-żółte pasy pól uprawnych na lekko pofałdowanym terenie

Iwanowice Dworskie

tel. +48 124153833
fax. +48 124157221
Organizátor: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
ul. Vetulaniego 1A, 31-227 Kraków
Zahŕňa dolinu rieky Dłubnia, ktorá sa tiahne na sever od krakovskej mestskej časti Nowa Huta.
V dlhej a úzkej doline je niekoľko malebných fragmentov, o. i. medzi Glanowom a Imbramowicami alebo medzi Iwanowicami a Maszkovom. Rieka je napájaná rôznymi prameňmi a niekoľko z nich je chránených ako prírodné pamiatky. Najznámejším a najkrajším prameňom je pulzujúci krasový prameň Jordan v Ściborzyciach. Zvláštnym znakom doliny sú rôzne a vzácne pamiatky. Oplatí sa uviesť o. i. barokovú kláštornú skupinu Norbertaniek v Imbramowiciach, drevený kostol v Iwanowiciach z XVIII. st., ako aj románsky kostol vo Wysociciach siahajúci do XIII. st. V obciach nad riekou sa taktiež zachovalo niekoľko dvorských skupín z XVIII. a XIX. st.